Domů Termíny Všechny termíny

Termíny plaveb

Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě,
25.04.2020 (So) - 02.05.2020 (So)
32 862 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Pod palubou,
25.04.2020 (So) - 02.05.2020 (So)
27 063 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě VIP,
25.04.2020 (So) - 02.05.2020 (So)
36 728 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Na palubě,
25.04.2020 (So) - 02.05.2020 (So)
30 929 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Pod palubou,
25.04.2020 (So) - 02.05.2020 (So)
25 130 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
32 862 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
27 063 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě VIP,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
36 728 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
30 929 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
25 130 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
32 862 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
27 063 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě VIP,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
36 728 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
30 929 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
25 130 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
32 862 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
27 063 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE SUPERIOR, Na palubě VIP,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
36 728 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
30 929 Kč za 1 osobu
Kategorie DELUXE, Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
25 130 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Název plavby Termín Cena za osobu Kajuta Kategorie lodi
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 25.04. - 02.05.2020 32 862 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 25.04. - 02.05.2020 27 063 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 25.04. - 02.05.2020 36 728 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 25.04. - 02.05.2020 30 929 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 25.04. - 02.05.2020 25 130 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 32 862 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 27 063 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 36 728 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 30 929 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 25 130 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 32 862 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 27 063 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 36 728 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 30 929 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 25 130 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 32 862 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 27 063 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 36 728 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 30 929 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 25 130 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
1237