Domů Termíny Všechny termíny

Termíny plaveb

C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě
Kategorie DELUXE SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
51 975 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie DELUXE SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
43 313 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě VIP
Kategorie DELUXE SUPERIOR
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
57 750 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě
Kategorie DELUXE
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
49 088 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie DELUXE
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
40 425 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě
Kategorie DELUXE SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
51 975 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie DELUXE SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
43 313 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě VIP
Kategorie DELUXE SUPERIOR
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
57 750 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě
Kategorie DELUXE
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
49 088 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie DELUXE
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
40 425 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
24 977 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
23 244 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
19 346 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
17 758 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
19 346 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
17 758 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
24 977 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
23 244 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
24 977 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
17 758 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
23 244 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
19 346 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
15 304 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
15 304 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
15 304 Kč za 1 osobu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě
Kategorie DELUXE SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
54 863 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie DELUXE SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
46 200 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě VIP
Kategorie DELUXE SUPERIOR
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
60 638 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Na palubě
Kategorie DELUXE
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
51 975 Kč za 1 osobu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie DELUXE
12.06.2021 (So) - 19.06.2021 (So)
43 313 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
24 977 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
20 790 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
19 346 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
20 790 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
19 346 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Pod palubou
Kategorie PREMIUM (dříve A+)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
24 977 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
30 752 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palubě
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
16 459 Kč za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategorie TRADITIONAL (dříve B)
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
15 015 Kč za 1 osobu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) Na palubě
Kategorie PREMIUM SUPERIOR
19.06.2021 (So) - 26.06.2021 (So)
30 752 Kč za 1 osobu
Název plavby Termín Cena za osobu Kajuta Kategorie lodi
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 51 975 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 43 313 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 57 750 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 49 088 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 29.05. - 05.06.2021 40 425 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C2 - Dalmácie jih na kole (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C1 - Kvarner na kole (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
C4 - Kolo, turistika, koupání (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 28 731 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 26 709 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 28 731 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 26 709 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 51 975 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 43 313 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 57 750 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 49 088 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 05.06. - 12.06.2021 40 425 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 24 977 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 23 244 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 19 346 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 17 758 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 19 346 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 17 758 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 24 977 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 23 244 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 24 977 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 17 758 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 23 244 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 19 346 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 28 731 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 26 709 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 15 304 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 12.06. - 19.06.2021 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 28 731 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 26 709 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 15 304 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 28 731 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 26 709 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 15 304 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R3 - Divoká Střední Dalmácie (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 54 863 Kč Na palubě DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 46 200 Kč Pod palubou DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 60 638 Kč Na palubě VIP DELUXE SUPERIOR Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 51 975 Kč Na palubě DELUXE Detail termínu
L2 - Rajská Dalmácie luxusně (ze Splitu) 12.06. - 19.06.2021 43 313 Kč Pod palubou DELUXE Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 26 709 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 24 977 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 20 790 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 19 346 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 19.06. - 26.06.2021 20 790 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 19.06. - 26.06.2021 19 346 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 19.06. - 26.06.2021 26 709 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 19.06. - 26.06.2021 24 977 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 30 752 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 28 731 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 16 459 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 19.06. - 26.06.2021 15 015 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 19.06. - 26.06.2021 30 752 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
1236