Domů Informace Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro plavby lodí

Prosíme, přečtěte si pozorně následující platební a storno podmínky pro zájezdy typu plavby lodí. Vzhledem k výši stornopoplatků vám doporučujeme sjednat si minimálně pojištění storna zájezdu. Je součástí tzv. Komplexního pojištění, které klientům nabízíme.

Platební podmínky - individuální plavby

Po obdržení vaší online rezervace ověřujeme dostupnost vybraného termínu u zahraničního partnera. Poté vám zašleme smlouvu o zájezdu a vyzveme vás k úhradě zálohy ve výši 50 % z celkové ceny plavby. Uhrazením této zálohy se rezervace stává závaznou.

Zbylých 50 % je potřeba doplatit nejpozději 35 dnů před zahájením plavby. V případě objednávky plavby později než 35 dnů před jejím zahájením je nutné uhradit celou částku najednou.

Nevratná záloha

V případě zrušení objednávky plavby po zaplacení zálohy 50 % je vždy účtována minimálně nevratná částka - nevratná záloha.

U plaveb na lodích kategorií Premium Superior, Premium, Traditional En Suite a Traditional činí tato nevratná záloha 6 500 Kč na osobu.

U plaveb na lodích kategorií Deluxe Superior a Deluxe je tato nevratná záloha ve výši 7 800 Kč na osobu.

Platební podmínky - skupinové plavby

U pronájmu lodi u skupinových plaveb se rezervace stává závaznou zaplacením zálohy ve výši minimálně 80 000 Kč za loď (tj. nevratná záloha). Zbyvající část ceny je potřeba uhradit nejpozději 90 dní před termínem vyplutí.

Zrušení plavby ze strany klienta

Při zrušení plavby po zaplacení zálohy jsou účtovány tyto stornopoplatky - vždy však bude jako stornopoplatek účtována minimálně nevratná záloha ve výši 6 500 Kč na osobu, příp. 7 800 Kč na osobu (dle kategorie lodi), příp. 80 000 Kč (za loď) u skupinové plavby.

Storno podmínky pro individuální plavby

Stornopoplatky jsou počítány z celkové ceny plavby snížené o nevratnou zálohu (není-li uvedeno jinak).

  • do 32 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy 6 500 Kč/7 800 Kč (za osobu)
  • od 31 do 24 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 25 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
  • od 23 do 17 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 50 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
  • od 16 do 0 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny

Příklad výpočtu storno poplatku

Celková cena individuální plavby je 37 000 Kč, klient zruší objednávku plavby 25 dnů před začátkem plavby - bude mu účtován stornopoplatek ve výši 6 500 Kč (nevratná záloha) + 25 % z 30 500 Kč (tj. 37 000 - 6 500) - celkový stornopoplatek tedy bude 14 125 Kč.

Storno podmínky pro skupinové plavby (pronájem lodi)

  • do 90 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy 80 000 Kč (za loď),
  • od 89 do 60 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 25 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
  • od 59 do 52 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 50 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
  • od 51 do 45 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 75 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
  • od 44 do 0 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny

Poplatek při změně jména účastníka nebo data plavby

Při změně jména účastníka nebo data plavby oproti smlouvě do 32 dnů před začátkem plavby je účtován poplatek ve výši 600 Kč na osobu (za každou změnu).

Pokud je změna oznámena později než 32 dnů do začátku plavby, pak platí storno poplatky jako v případě zrušení plavby ze strany klienta.

Zrušení plavby ze strany organizátora

Organizátor plavby může plavbu zrušit pro nedostatek účastníků - tj. když je jich méně než 10. V takovém případě nabídne klientovi alternativní plavbu, kategorii lodi či jiný termín, případně vrátí klientovi zpět celou zaplacenou částku (včetně nevratné zálohy 6 500 Kč / 7 800 Kč).