Domů Informace Cestovní pojištění

Cestovní pojištění do Chorvatska

Nejdůležitějším pojištěním pro cestu do zahraničí je pojištění léčebných výloh - v případě úrazu či nemoci vám pojišťovna uhradí nezbytné náklady na lékařské ošetření. Při koupi zájezdu u cestovní kanceláře si sjednejte také pojištění storna zájezdu ze zdravotních a jiných vážných důvodů, které vám nedovolí na dovolenou odjet (nemoc, úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby, nebo vznik škody na majetku vlivem živelní události - požár, výbuch, povodeň apod.). V těchto případech vám pojišťovna vrací částku 80 % ze zaplacených stornovacích poplatků. Seznamte se předem se všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře.

Komplexní pojištění pro plavby lodí

Spolupracujeme s pojišťovnou Uniqa a pro zájezdy typu plavba lodí nabízíme komplexní pojištění se sazbou K10S a K15S (závisí na ceně plavby).

Sazba K10S - 58 Kč/den (pro plavby do 43 750 Kč/osobu)

Sazba K15S - 85 Kč/den (pro plavby s cenou nad 43 751 Kč/osobu)

Komplexní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriaci pojištěného, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, pojištění zavazadel a pojištění storna.

Tyto sazby jsou dostačující pro všechny běžné cesty v Evropě. Jste pojištěni po celou dobu, vč. cesty tam a zpět (termín nastavujeme automaticky). Podmínky pojištění a jeho plnění naleznete zde.

Odkazy

Uniqa - cestovní pojištění

Pokyny pro případ pojistné události

Formulář k nahlášení pojistné události - Cestovní pojištění - léčebné výlohy, asistenční služby, zavazadla a odpovědnost za škodu

Formulář k nahlášení pojistné události - Úrazové pojištění

Formulář k nahlášení pojistné události - Stornovací poplatky