Domů Termíny Relax plavby

Termíny plaveb

Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
02.05.2020 (So) - 09.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
09.05.2020 (So) - 16.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
23 678 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
13 860 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
20 646 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
19 491 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
12 561 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
11 983 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
25 699 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
23 533 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Na palubě,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
16 748 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL EN SUITE (dříve A), Pod palubou,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
14 726 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Na palubě,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
22 378 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM (dříve A+), Pod palubou,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
20 501 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Na palubě,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
28 731 Kč za 1 osobu
Kategorie PREMIUM SUPERIOR, Pod palubou,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
26 709 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Na palubě,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
14 438 Kč za 1 osobu
Kategorie TRADITIONAL (dříve B), Pod palubou,
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
13 138 Kč za 1 osobu
Název plavby Termín Cena za osobu Kajuta Kategorie lodi
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 02.05. - 09.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 02.05. - 09.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 09.05. - 16.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 09.05. - 16.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 23 678 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 22 378 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 16.05. - 23.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 14 726 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 13 860 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 20 646 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 19 491 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 12 561 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 23.05. - 30.05.2020 11 983 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 25 699 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 23 533 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R4 - Poklady Severní Dalmácie (ze Splitu) 30.05. - 06.06.2020 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 06.06. - 13.06.2020 16 748 Kč Na palubě TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 06.06. - 13.06.2020 14 726 Kč Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (dříve A) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 06.06. - 13.06.2020 22 378 Kč Na palubě PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R2 - Jižní průzkumník (ze Splitu) 06.06. - 13.06.2020 20 501 Kč Pod palubou PREMIUM (dříve A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 28 731 Kč Na palubě PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 26 709 Kč Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 14 438 Kč Na palubě TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 13 138 Kč Pod palubou TRADITIONAL (dříve B) Detail termínu
1235